แจ้งซ่อมปัญหาสินค้าที่ซื้อหรือเช่าจากทางร้าน 

1. บริการตรวจซ่อมถึงบ้านลูกค้า

บริการตรวจซ่อมสินค้าจาก GYMMEX นอกสถานที่ สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพ และ ปริมณฑล โดยบริษัทจะคิดค่าบริการตามอัตราต่อไปนี้

พื้นที่ ค่าบริการรับ-ส่ง หมายเหตุ
กรุงเทพฯ ค่าบริการ 500 บาท ทุกพื้นที่
ปทุมธานี ค่าบริการ 700 บาท ทุกพื้นที่
นนทบุรี ค่าบริการ 700 บาท ทุกพื้นที่
สมุทรปราการ ค่าบริการ 900 บาท ทุกพื้นที่
สมุทรสาคร ค่าบริการ 900 บาท ทุกพื้นที่
นครปฐม ค่าบริการ 900 บาท ทุกพื้นที่
ราชบุรี ค่าบริการ 900 บาท บางพื้นที่


2. บริการตรวจซ่อมที่ศูนย์บริการ
นอกเหนือจากพื้นที่นี้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาตรวจซ่อมที่ศูนย์บริการของ GYMMEX ได้ทุกวันทำการของทางบริษัท เวลา 09.00-18.00 น. ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางบริษัทขนส่งมาที่ศูนย์บริการของบริษัท ระยะเวลาตรวจซ่อมสินค้าไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า (ในกรณีที่ไม่ต้องรออะไหล่จากโรงงาน)

ในกรณีที่ส่งสินค้ามารับการบริการด้วยบริการขนส่งไปรษณีย์หรือเอกชน ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าเดิมไว้ และทำการแพ็คสินค้าลงกล่องสินค้าเดิมให้เรียบร้อย ก่อนส่งเข้ามาที่ศูนย์บริการ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งอาการสินค้ามีปัญหา

    ช่องทางการสั่งซื้อ *

    Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส Upright-Bikes-