Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส

 

ลู่วิ่งไฟฟ้า ให้เช่า

GYMMEX เรามีประสบการณ์จัดจำหน่าย เครื่องออกกำลังกาย ด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกว่า 10 ปี เราจึงมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก และมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ทั้งในบ้าน สำนักงาน คอนโดมิเนียม ยิม ฟิตเนส บริษัท ต่างๆ มากมากกว่า 10,000 แห่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็นการรับประกันถึงคุณภาพสินค้าและบริการจากทางร้านได้เป็นอย่างดี

Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส
 

จักรยานออกกำลังกาย ให้เช่า

 เราจำหน่ายและให้เช่า เฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไป USA และ กลุ่มประเทศ EU ซึ่งต้องเป็นสินค้าเครื่องออกำลังกายคุณภาพสูงเท่านั้น เราคำนึงถึงการบริการลูกค้าและสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นหลัก เราจึงกล้ารับประกันสินค้าเครื่องออกำลังกายทุกชิ้น และมีอะไหล่ให้ตลอดอายุการใช้งาน

Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส

ลู่วิ่งไฟฟ้าเกรดฟิตเนส ให้เช่า

GYMMEX เรามีประสบการณ์จัดจำหน่าย และให้เช่าเครื่องออกกำลังกายเกรดฟิตเนส

ทั้งลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกาย Strength Machine

ด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกว่า 10 ปี เราจึงมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำนวนมาก และมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ทั้งในบ้าน สำนักงาน

คอนโดมิเนียมยิม ฟิตเนส บริษัท ต่างๆ มากมายกว่า 10,000 แห่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็น

การรับประกันถึงคุณภาพสินค้าและบริการจากทางร้านได้เป็นอย่างดี

Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส

 

Strength Machine ให้เช่า

เรารับประกันสินค้าเครื่องออกำลังกายของเราตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ในใบรับประกัน ไม่ว่าจะเช่าหรือซื้อสินค้าเครื่องออกกำลังกายจากทางเรา จะมีอะไหล่ให้ตลอดอายุการใช้งานของสินค้า และลูกค้าที่อยู่ในเขตบริการยังสามารถเรียกใช้บริการถึงที่ได้ (ON-SITE Service) แม้หมดระยะเวลาประกันแล้ว 

 

จักรยานออกกำลังกาย ให้เช่า

 เราจำหน่ายและให้เช่า เฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไป USA และ กลุ่มประเทศ EU

ซึ่งต้องเป็นสินค้าเครื่องออกำลังกายคุณภาพสูงเท่านั้น เราคำนึงถึงการบริการลูกค้า

และสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นหลัก เราจึงกล้ารับประกันสินค้า

เครื่องออกำลังกายทุกชิ้น และมีอะไหล่ให้ตลอดอายุการใช้งาน

Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส
Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส ให้เช่าStrength Series
Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส ให้เช่าStrength Series
 

ทำไมต้องเช่ากับเรา

• ใช้เงินน้อยกว่า สำหรับสร้างฟิตเนส 
• ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ คุ้มค่ากว่าในระยะยาว
• ดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจเช็คสภาพทุก 2 เดือน มูลค่า 36,000 บาท
• ไม่ต้องกังวลเรื่อง การดูแลรักษา หรือ อะไหล่ หรือ ค่าบริการเพิ่มเติม หากมี ปัญหา เข้าดูแล หรือ เปลี่ยนตัวใหม่ ภายใน 5 วัน ทำการ
• บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องออกกำลังกาย ตลอดสัญญาเช่า มูลค่า 30,000 บาท
• หากเปิดธุรกิจฟิตเนส บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจฟิตเนส โดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การตลาดฟิตเนส โดยเฉพาะ ทั้งหมด   3 session มูลค่า 150,000 บาท
 
 
Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส ให้เช่าStrength Series

 

Strength Machine ให้เช่า

เรารับประกันสินค้าเครื่องออกำลังกายของเราตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ในใบรับประกัน

ไม่ว่าจะเช่าหรือซื้อสินค้าเครื่องออกกำลังกายจากทางเรา จะมีอะไหล่ให้ตลอดอายุ

การใช้งานของสินค้า และลูกค้าที่อยู่ในเขตบริการยังสามารถเรียกใช้บริการถึงที่ได้

(ON-SITE Service) แม้หมดระยะเวลาประกันแล้ว 

Scan เพื่อดูแคตตาล็อก

ภาษาไทย

QR แสกนดูแคตตาล็อก ให้เช่าเครื่องออกำลังกาย catalog Eng ver

Scan to view catalog

English version.

Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Gymmex ให้เช่าเครื่องออกกำลังกาย เกรดฟิตเนส ให้เช่าStrength Series

ทำไมต้องเช่ากับเรา

สินค้าเครื่องออกกำลังกายให้เช่าใช้เงินน้อยกว่า สำหรับสร้างฟิตเนส 
• การเช่าเครื่องออกกำลังกาย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ คุ้มค่ากว่าในระยะยาว
• ดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจเช็คสภาพทุก 2 เดือน มูลค่า 36,000 บาท
• ไม่ต้องกังวลเรื่อง การดูแลรักษา หรือ อะไหล่ หรือ ค่าบริการเพิ่มเติม หากมีปัญหา เข้าดูแล หรือ เปลี่ยนตัวใหม่ ภายใน 5 วัน ทำการ
• บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องออกกำลังกาย ตลอดสัญญาเช่า มูลค่า 30,000 บาท
• หากเปิดธุรกิจฟิตเนส บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจฟิตเนส โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การตลาดฟิตเนส โดยเฉพาะ ทั้งหมด 3 session มูลค่า 150,000 บาท