เครื่องเดินวงรี XERBEX รุ่น BMT Body Adaptive Motion

BMT-1

ราคาจำหน่าย 

199,000 บาท

เช่า 1 เดือน หรือไม่เกิน 1 เดือน 

11,300 บาท / เดือน

เช่า 1 ปี 

8,800 บาท / เดือน

เช่า 2 ปี 

7,600 บาท / เดือน

เช่า 3 ปี หรือมากกว่า

6,300 บาท / เดือน

BMT-2

ราคาจำหน่าย 

199,000 บาท

เช่า 1 เดือน หรือไม่เกิน 1 เดือน 

11,300 บาท / เดือน

เช่า 1 ปี 

8,800 บาท / เดือน

เช่า 2 ปี 

7,600 บาท / เดือน

เช่า 3 ปี หรือมากกว่า

6,300 บาท / เดือน

 

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: